COVID-19 ระบาดหนัก คนแห่เข้าห้างตุนสินค้า ขนาดรถเข็นยังไม่เพียงพอ

COVID-19 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในไทยยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจำนวนหนึ่งเริ่มกักตุนสินค้า พบ ไข่ไก่ อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เกลี้ยงเชลล์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยเริ่มขยายวงกว้าง ส่งผลให้มีความหวั่นวิตกกันว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร ประชาชนจึงแห่แหนไปห้างค้าปลีก เพื่อซื้ออาหารและเครื่องอุปโภคมากักตุนกันจนสินค้าหมด เกี่ยวกับเรื่องนี้…