COVID-19 ลาม 94 ประเทศ เกาหลีป่วย 6,767

COVID-19 ลุกลามครึ่งโลก ติดเชื้อกว่า 90 ประเทศ อิตาลีเสียชีวิตพุ่ง 197 ราย ป่วยติดเชื้อเกือบ 4.6 พัน – เกาหลีใต้ ติดเชื้อทะลุ 6.7พัน ราย…