สาธารณสุข ประกาศให้ “โควิด-19” เป็นโรคติดต่ออันตราย

อนุทิน ชาญวีรกูล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

ขณะเดียวกัน ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลว่าประชาชนจะตื่นตระหนกหากมีการประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจำเป็นต้องประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ยังอยู่ในระยะการระบาดระดับ 2 ไม่ใช่ระดับ 3 ตามที่มีกระแสข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้สังเกตอาการหากเข้าหลักเกณฑ์ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตาม การประกาศครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้กฎหมายในการควบคุมโรคระบาดได้ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช 2558 ซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จะนำเสนอมติดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม ก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เร็วที่สุดต่อไป

Leave a Reply